Knippenbergpenning

(placeholder)

introductie

stichting

jury

thema 2018

criteria

genomineerden

voordrachten

penning

willy knippenberg

contact

links

Criteria


Of het nu projecten of personen zijn die worden voorgedragen, in beide gevallen moet er een relatie bestaan tot de visie die Willy Knippenberg had op de wijze waarop regionale geschiedbeoefening vorm moet krijgen.

Knippenberg was een veelzijdig mens die op uiteenlopende gebieden van de Brabantse cultuur actief was. Zo publiceerde hij over Romeinse wegen en gipsen beelden, maar hij heeft ook een onderzoek verricht naar de verspreiding van een in Brabant veel voorkomende vlinder, het koolwitje, heeft hij grote verdiensten voor de numismatiek, de volkskunde, heemkunde en ecologie.


In zijn publicaties en lezingen is die veelzijdigheid altijd aanwezig. Bovendien wist hij onderwerpen uit verschillende vakgebieden vaak met elkaar te verbinden wat niet zelden nieuwe inzichten opleverde. Verder wist hij onderwerpen vrijwel altijd uit te tillen boven het lokale belang.

Tenslotte heeft hij zich altijd ingezet voor een vorm van kennisoverdracht waarbij ook ingewikkelde onderwerpen op een voor iedereen begrijpelijke wijze duidelijk werden gemaakt.


Zijn grensverleggende, bovenlokale en educatieve benadering zijn basiscriteria die het bestuur verwacht te zien in alle voordrachten die aan de jury worden voorgelegd.